Sorumlu Araştırmacı

Doç. Dr. Barış Şentuna
Balıkesir Üniversitesi

Katılımcı Araştırmacılar

Sosyal Bilimler İstatistik ve Bilgisayar Uyglamaları Dersi Öğrencileri

Anket Bütçesi

Anket Bitiş Tarihi

Deprem Sonrası Medya Kullanımı

Bu kısa soru grubu Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin Sosyal Bilimler İstatistik ve Bilgisayar Uyglamaları Dersi kapsamında veri toplamak ve bu verileri bilgisayar ortamında işlemek için oluşturdukları soru grubudur. Bu soru grubunda hiçbir kişisel bilgi sorulmayacaktır. Vermiş olduğunuz hiçbir cevap 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yapacağınız destek dersin öğrencilerinin daha verimli bir şekilde verilerle çalışabilmesine olanak sağlayacaktır.