Hizmetlerimiz

Anket

Anket Hazırlama

Araştırmanızla alakalı olarak alanında profesyonel kişilerle doğru sorular ve yöntemlerle anketinizi hazırlıyoruz. Uygunluk ve geçerliliğini test ederek gerekli düzenlemeleri yapıyor ve anketin güvenilirliğini arttırıyoruz. Bu sayede, olası yanlış veri çıktılarının önüne geçiyoruz.

Uygulama

Anketin kitlelere uygulanması konusunda yüzyüze ve/veya çevrimiçi hizmet sunuyoruz. Hazırlanmış olan anketi demografik kıstaslara göre uygulayıp ihtiyacınız olan sonuçları en doğru şekilde elde ediyoruz.

Analiz

Toplanan verileri doğru anlaşılabilmesi için basitleştiriyor ve görselleştiriyoruz. Önemli noktaları belirliyor ve verilere dayanarak nedenlerini açıklıyoruz.

Raporlama

Yapılan analizler sonucunda çıktıların yer aldığı anlaşılır ve görselleştirilmiş kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Böylelikle araştırmadan istenen bilgiler doğrultusunda tavsiyeler ve olası durumları görebileceğiniz grafikleri ve yazılı metinleri sağlıyoruz.

Hizmet Listesi