Yazar Bilgisi

Abuzer Çetinkaya
İnönü Üniversitesi
abuzercetinkaya@hotmail.com.tr
ORCID: 0000-0003-2589-1754

0 out of 5

31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimlerinin Tekrar Edilmesi Kararının Gazete Manşetlerindeki Sunumu

Demokrasinin temellerini oluşturan seçimler, halkın yönetime katılması ve yönetimde söz sahibi olması bağlamında çok önemli bir yere sahiptir. 31 Mart 2019‘da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimini sonuçlarının açıklanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük olduğu gerekçesi ile Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazlarda bulunmuştur. İtirazları değerlendiren YSK seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 Mayıs 2019‘da seçimin iptal edildiğini duyurmuştur. İptal kararının ardından seçimin 23 Haziran 2019‘da tekrar edilmesine karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının gazete manşetlerinde nasıl sunulduğunu analiz etmektir. Çalışmada 7 Mayıs 2019 günü yayınlanan ulusal gazete manşetleri incelenmiştir. Seçimin iptal kararı haberini ilk sayfada veren 20 gazete çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Gazetelerin konuyla ilgili yaptığı haberlerde kullandığı başlıklar, görseller, yazı karakterleri ve puntolar gazetenin ideolojik kimliğini yansıtmaktadır. Eleştirel söylem analizi yöntemi, gazete kimliklerini ortaya koyma açısından etkili bir yöntemdir. Bu nedenle çalışmada eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın bulgularında incelenen manşetlerin yayınlandıkları gazetelerin ideolojileri ve gazete sahiplerinin yakınlık duyduğu parti veya siyasi görüş çerçevesinde şekillendikleri tespit edilmiştir. Gazetelerin bağımsızlık ve tarafsızlık söylemlerinin gerçek ile bağdaşmadığını gösteren örneklere rastlanmıştır. Gazetelerin savundukları ve destekledikleri tarafı, görseller ve metinler aracılığıyla açıkça gösterdiği saptanmıştır.

31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimlerinin Tekrar Edilmesi Kararının Gazete Manşetlerindeki Sunumu

Abuzer Çetinkaya
İnönü Üniversitesi
abuzercetinkaya@hotmail.com.tr
ORCID: 0000-0003-2589-1754

Demokrasinin temellerini oluşturan seçimler, halkın yönetime katılması ve yönetimde söz sahibi olması bağlamında çok önemli bir yere sahiptir. 31 Mart 2019‘da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimini sonuçlarının açıklanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük olduğu gerekçesi ile Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazlarda bulunmuştur. İtirazları değerlendiren YSK seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 Mayıs 2019‘da seçimin iptal edildiğini duyurmuştur. İptal kararının ardından seçimin 23 Haziran 2019‘da tekrar edilmesine karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının gazete manşetlerinde nasıl sunulduğunu analiz etmektir. Çalışmada 7 Mayıs 2019 günü yayınlanan ulusal gazete manşetleri incelenmiştir. Seçimin iptal kararı haberini ilk sayfada veren 20 gazete çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Gazetelerin konuyla ilgili yaptığı haberlerde kullandığı başlıklar, görseller, yazı karakterleri ve puntolar gazetenin ideolojik kimliğini yansıtmaktadır. Eleştirel söylem analizi yöntemi, gazete kimliklerini ortaya koyma açısından etkili bir yöntemdir. Bu nedenle çalışmada eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmanın bulgularında incelenen manşetlerin yayınlandıkları gazetelerin ideolojileri ve gazete sahiplerinin yakınlık duyduğu parti veya siyasi görüş çerçevesinde şekillendikleri tespit edilmiştir. Gazetelerin bağımsızlık ve tarafsızlık söylemlerinin gerçek ile bağdaşmadığını gösteren örneklere rastlanmıştır. Gazetelerin savundukları ve destekledikleri tarafı, görseller ve metinler aracılığıyla açıkça gösterdiği saptanmıştır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz