Yazar Bilgisi

Müge AKNUR
Dokuz Eylül Üniversitesi
muge.aknur@deu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1407-7047
İbrahim SAYLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
ibrahimsaylan@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-7395-9963

0 out of 5

Avrupa Demokrasisine Yönelik Güncel Bir Tehdit: Popülist Radikal Sağın Yükselişi

Son yıllarda popülist radikal sağ partiler Avrupa’da hızlı bir yükseliş içerisindedir. Popülizm, yerlicilik ve otoriterliği birleştiren bu partiler küreselleşme, Avrupa Birliği (AB), göçmen, mülteci ve İslam karşıtı söylem ve politikaları ile özellikle ekonomik bağımsızlıklarını ve kültürel kimliklerini kaybetme endişesi taşıyan seçmenlerin desteğini almaktadırlar. Dışlayıcı söylem ve politikaları ile söz konusu partiler Batı Avrupa’nın yerleşik demokrasilerini özellikle kişisel özgürlükler, siyasi haklar ve siyasal çoğulculuk temelinde tehdit ederek, liberal demokrasinin temel ilke ve kurumlarında aşındırıcı etkilere sebep olmaktadırlar. Bu çalışma söz konusu tehditleri Avusturya, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa örnekleri çerçevesinde incelemektedir.

Avrupa Demokrasisine Yönelik Güncel Bir Tehdit: Popülist Radikal Sağın Yükselişi

Müge AKNUR
Dokuz Eylül Üniversitesi
muge.aknur@deu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1407-7047
İbrahim SAYLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
ibrahimsaylan@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-7395-9963

Son yıllarda popülist radikal sağ partiler Avrupa’da hızlı bir yükseliş içerisindedir. Popülizm, yerlicilik ve otoriterliği birleştiren bu partiler küreselleşme, Avrupa Birliği (AB), göçmen, mülteci ve İslam karşıtı söylem ve politikaları ile özellikle ekonomik bağımsızlıklarını ve kültürel kimliklerini kaybetme endişesi taşıyan seçmenlerin desteğini almaktadırlar. Dışlayıcı söylem ve politikaları ile söz konusu partiler Batı Avrupa’nın yerleşik demokrasilerini özellikle kişisel özgürlükler, siyasi haklar ve siyasal çoğulculuk temelinde tehdit ederek, liberal demokrasinin temel ilke ve kurumlarında aşındırıcı etkilere sebep olmaktadırlar. Bu çalışma söz konusu tehditleri Avusturya, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa örnekleri çerçevesinde incelemektedir.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz