Yazar Bilgisi

İbrahim Karataş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ibratas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2125-1840

0 out of 5

Avrupa’da Popülist Partilerin Yükselişi; Hollanda’da PVV Örneği

Popülizm kavramı 1990’lardan beri Avrupa’da siyasal düzeni etkisi altına aldı ve günümüz itibariyle popülist partiler hatırı sayılır oy oranlarına ulaşmış durumdalar. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, yolsuzluk, işsizlik ve diğer dinlere olan müsamahasızlık olarak ortaya çıkan popülizm sadece aşırı-sağda değil aşırı-solda da taban bulmaktadır. Popülist partilerin yükselmesi Avrupa Birliği (AB) için de tehdit oluşturmaka ve uzun vadede birliğin çözülme ihtimalini akıllara getirmektedir. Nitekim İngiltere’nin AB’den ayrılmasında popülist partilerin rolü büyüktür. Avrupalı popülist partiler içinde en farklı olanı Hollanda merkezli Partij voor de Vrijheid (PVV)’dir. Geert Wilders’in başkanı ve tek üyesi olduğu PVV’nin en önemli farkı Yahudi karşıtlığı yapmaması ve Yahudi lobilerinden ve İsrail’den finansal destek almasıdır. PVV ırkçı bir parti olmakla birlikte yabancı düşmanlığında seçici davranmaktadır. Parti bilhassa İslam’a düşmanlık beslemekte ve aleyhte kampanyalar düzenlemektedir. Bu çalışma Avrupa’daki popülist partiler hakkında özel bilgiler vermesinin yanısıra PVV’nin kendine münhasır özelliklerini ve parti başkanı Geert Wilders’in siyaset ve ırkçılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Avrupa’da Popülist Partilerin Yükselişi; Hollanda’da PVV Örneği

İbrahim Karataş
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ibratas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2125-1840

Popülizm kavramı 1990’lardan beri Avrupa’da siyasal düzeni etkisi altına aldı ve günümüz itibariyle popülist partiler hatırı sayılır oy oranlarına ulaşmış durumdalar. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, yolsuzluk, işsizlik ve diğer dinlere olan müsamahasızlık olarak ortaya çıkan popülizm sadece aşırı-sağda değil aşırı-solda da taban bulmaktadır. Popülist partilerin yükselmesi Avrupa Birliği (AB) için de tehdit oluşturmaka ve uzun vadede birliğin çözülme ihtimalini akıllara getirmektedir. Nitekim İngiltere’nin AB’den ayrılmasında popülist partilerin rolü büyüktür. Avrupalı popülist partiler içinde en farklı olanı Hollanda merkezli Partij voor de Vrijheid (PVV)’dir. Geert Wilders’in başkanı ve tek üyesi olduğu PVV’nin en önemli farkı Yahudi karşıtlığı yapmaması ve Yahudi lobilerinden ve İsrail’den finansal destek almasıdır. PVV ırkçı bir parti olmakla birlikte yabancı düşmanlığında seçici davranmaktadır. Parti bilhassa İslam’a düşmanlık beslemekte ve aleyhte kampanyalar düzenlemektedir. Bu çalışma Avrupa’daki popülist partiler hakkında özel bilgiler vermesinin yanısıra PVV’nin kendine münhasır özelliklerini ve parti başkanı Geert Wilders’in siyaset ve ırkçılık üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz