Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Ahmet Özkaya
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-6572-8655
Ömer Güner
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
0000-0001-8558-0478
0

Bilimsel Paylaşım Yapan Sosyal Medya Hesaplarında Etik ve İntihal Araştırması

Günümüzde birçok veri tabanında sosyal ağ siteleri ve sosyal medya uygulamalarında bilgiyi elde etme, kullanma ve paylaşmada önemli sorunlar dikkat çekmektedir. Bu sorunların başlıcaları etik ve intihal olgusu üzerine olanlardır. İntihal olayları salt yaygın eğitim sahası olan web ortamları ile sınırlı kalmamaktadır. Bu ortamlardan faydalanan formal eğitim kapsamında lisans, lisansüstü çalışmalara da yansımaktadır. Dahası bu yansıma akademik ortamlarda da yaygınlık kazanmıştır. Bu problem başlı başına hem iletişimsel hem de bilimsel etik ilkeler açısından oldukça ciddi bir sorundur. İntihal ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde ağırlıklı olarak intihal olaylarında kasıtlı veya kasıtsız olmadan yapıldığı dikkat çeker. Bu bakımdan çalışmanın amacı, sosyal medya platformlarında yapılan intihal olaylarının yaygınlığını incelemek, sebeplerini ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma kapsamında toplamda 100 internet sitesi analiz edilmiştir. İntihal analizinde “Plagiarism Detector” web tabanlı intihal tespit yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım, bir internet sitesini veya en fazla 1000 kelime içeren metinleri çevrimiçi olarak, internetteki benzer metinlerle olan oranını kullanıcıya ücretsiz olarak sunmaktadır. Web tabanlı çevrimiçi intihal tespit yazılımında incelenen 100 adet internet sitesi içinde, en çok okunan ya da en çok erişim alan paylaşımlar seçilmeye çalışılmıştır. Yazılım içinde taranan kelime aralığı 150 ile 980 arasında olup, daha çok 400 ve üzeri olan kelime sayısına sahip paylaşımlar analiz edilmiştir. Elde edilen yüzdelik oranlar Excel programı üzerinde düzenlenmiş ve tablo haline getirilmiş ardından açıklamaları yapılmıştır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler