Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Alper Bulut
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Nurhan Hacıoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
0

Bir Siyasi İletişim Stili Olarak Popülizm: Akp’nin Popülist Siyasal Söyleminin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de siyasi söylemde var olan popülizmin derecesini ve türlerini sayısal veriler kullanarak test etmektir. Bu amaç doğrultusunda AKP, CHP ve MHP’nin siyasi söylemleri haftalık meclis grup konuşmaları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Popülist partiler genellikle muhalefette olan partiler olmasına karşın, iktidara gelen popülist partilerin düzen karşıtı söylemlerini iktidarları döneminde kullanmadıkları görülmektedir. Türkiye’de ise 16 yıldır iktidarda olan AKP’nin söylemlerinin popülist özellik gösterdiği iddia edilmektedir. Bu durum popülizm literatüründe AKP’nin farklı bir örnek olarak ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda AKP’nin siyasi söylemleri seçilen diğer iki partinin söylemleriyle kıyaslanarak siyasi söylemde popülizmin yeri ve diğer iki partinin söylemlerinin zaman içerisinde AKP’nin söylemlerine benzeyip benzemediği analiz edilmiştir. Çalışmada otuz adet grup konuşması sayısal el kodlaması yöntemiyle kodlanarak partilerin popülist söylemlerinin sıklık ve derecesine ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AKP’nin özellikle dış politika popülizmi ve İslami popülizme sıkça başvurduğunu ve uzun yıllardır iktidarda olmasına rağmen düzen karşıtı popülist söylemleri muhalefet partileri kadar sık kullandığını görülmektedir.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler