Yazar Bilgisi

Alper Bulut
Karadeniz Teknik Üniversitesi
atbulut@ktu.edu.tr

Nurhan Hacıoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
nurhanhacioglu@icloud.com

0 out of 5

Bir Siyasi İletişim Stili Olarak Popülizm: Akp’nin Popülist Siyasal Söyleminin Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de siyasi söylemde var olan popülizmin derecesini ve türlerini sayısal veriler kullanarak test etmektir. Bu amaç doğrultusunda AKP, CHP ve MHP’nin siyasi söylemleri haftalık meclis grup konuşmaları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Popülist partiler genellikle muhalefette olan partiler olmasına karşın, iktidara gelen popülist partilerin düzen karşıtı söylemlerini iktidarları döneminde kullanmadıkları görülmektedir. Türkiye’de ise 16 yıldır iktidarda olan AKP’nin söylemlerinin popülist özellik gösterdiği iddia edilmektedir. Bu durum popülizm literatüründe AKP’nin farklı bir örnek olarak ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda AKP’nin siyasi söylemleri seçilen diğer iki partinin söylemleriyle kıyaslanarak siyasi söylemde popülizmin yeri ve diğer iki partinin söylemlerinin zaman içerisinde AKP’nin söylemlerine benzeyip benzemediği analiz edilmiştir. Çalışmada otuz adet grup konuşması sayısal el kodlaması yöntemiyle kodlanarak partilerin popülist söylemlerinin sıklık ve derecesine ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AKP’nin özellikle dış politika popülizmi ve İslami popülizme sıkça başvurduğunu ve uzun yıllardır iktidarda olmasına rağmen düzen karşıtı popülist söylemleri muhalefet partileri kadar sık kullandığını görülmektedir.

Bir Siyasi İletişim Stili Olarak Popülizm: Akp’nin Popülist Siyasal Söyleminin Karşılaştırmalı Analizi

Alper Bulut
Karadeniz Teknik Üniversitesi
atbulut@ktu.edu.tr

Nurhan Hacıoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi
nurhanhacioglu@icloud.com

Bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de siyasi söylemde var olan popülizmin derecesini ve türlerini sayısal veriler kullanarak test etmektir. Bu amaç doğrultusunda AKP, CHP ve MHP’nin siyasi söylemleri haftalık meclis grup konuşmaları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Popülist partiler genellikle muhalefette olan partiler olmasına karşın, iktidara gelen popülist partilerin düzen karşıtı söylemlerini iktidarları döneminde kullanmadıkları görülmektedir. Türkiye’de ise 16 yıldır iktidarda olan AKP’nin söylemlerinin popülist özellik gösterdiği iddia edilmektedir. Bu durum popülizm literatüründe AKP’nin farklı bir örnek olarak ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda AKP’nin siyasi söylemleri seçilen diğer iki partinin söylemleriyle kıyaslanarak siyasi söylemde popülizmin yeri ve diğer iki partinin söylemlerinin zaman içerisinde AKP’nin söylemlerine benzeyip benzemediği analiz edilmiştir. Çalışmada otuz adet grup konuşması sayısal el kodlaması yöntemiyle kodlanarak partilerin popülist söylemlerinin sıklık ve derecesine ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AKP’nin özellikle dış politika popülizmi ve İslami popülizme sıkça başvurduğunu ve uzun yıllardır iktidarda olmasına rağmen düzen karşıtı popülist söylemleri muhalefet partileri kadar sık kullandığını görülmektedir.

Makaleler

Yeni Sağ Siyaset, Ekonomi ve Toplum Anlayışının Türk Sinemasındaki İzleri: Politik Komedi Filmleri Odağında Bir Değerlendirme

Dünya ekonomisinde 1970’li yılların ortalarında patlak veren krize çözüm, ABD ve İngiltere önderliğinde liberal piyasa ekonomisine geçiş sayesinde ve devlet-toplum-piyasa ilişkilerinin Yeni Sağ politikalar aracılığıyla yeniden düzenlenmesiyle bulunmuştur. Liberalizmin piyasa ekonomisi ve minimal devlet ilkeleriyle muhafazakârlığın altını çizen anlayışının bileşimi olan Yeni Sağ siyaset, dünyada ilk ABD...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında “Güçlendirme” Kavramı Üzerine Tartışmalar ve Türkiye Örneği

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz küresel ve yerel politikalarının merkezinde yer almakla birlikte gündeme geldiği 1980'li yıllardan beri geniş içeriği ve uygulanabilirliği hakkında tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna öncelik verilmesi, çevresel olanın çoğunlukla doğal sermayenin optimal kullanımı olarak anlaşılması üzerinde en çok durulan konular olmuştur. Oysa...

Sosyal Ağlar ve Etnik Kimliğin Yerel Siyasetteki Etkisi: Bayrampaşa Örneği

Rumeli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinin örneklem olarak incelenmiş olduğu bu çalışmada; 2004 ile 2019 yılları arasında yapılan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki iki büyük partinin Bayrampaşa belediye başkan adaylarının sosyal medya ağlarını ne derece etkili kullandıkları ve adayların etnik kimliklerinin oylamaya yansımasının olup olmadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz