Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Tülin Bozoğlu
Mersin Üniversitesi
0

Hegel’in Zeitgeist’ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma

Günümüzde dönemin egemen ruhu popülizme, Hegel’in kurduğu tin-tarih ilişkisinde ve diyalektik sistemindeki bütünsellik düşüncesiyle birlikte bakıldığında, her yerde yansımaları izlenebilmektedir. Belli bir dönemin hakim dünya görüşü, bireyi, toplumu, devleti de şekillendirmekte ve kendini her birinde yansıtmaktadır. Bu kapsamda dünyada yükselen otoriterleşme ve siyasal popülizm ilişkisinin, Hegel’in tarihsel tin anlayışı üzerinden ve zeitgeist kavramıyla birlikte ele alınması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte günümüz gelişmelerini daha anlaşılır kılabilecek bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olan Donald J. Trump, Hegelyan felsefe ve yükselen otoriter popülizm içinde tanımlanmış olan eşitsiz dengenin taşıyıcısı bir lider olarak değerlendirilmektedir. Bağlı olarak, Donald J. Trump örneği üzerinden bir okuma, Hegelyan felsefe ve dönemin ruhu ile ilişkilendirilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Çalışma, ortaya konmuş olan bilgi ve bulguların Hegel, zeitgeist, popülizm, otoriter popülizm, siyasal söylem ve Trump bağlantısı içinde değerlendirildiği sonuç bölümüyle sona ermektedir. Ayrıca günümüzün egemen ruhu popülizmin beraberinde gelen toplumsal konulara yönelik yapılan değerlendirmelerin de diyalektik sistemin toplumsal bütünlüğü içerisinde düşünülebileceğine dair sonuçlar ortaya konulmaktadır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler