Yazar Bilgisi

Tülin Bozoğlu
Mersin Üniversitesi
tulinbozoglu@gmail.com

0 out of 5

Hegel’in Zeitgeist’ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma

Günümüzde dönemin egemen ruhu popülizme, Hegel’in kurduğu tin-tarih ilişkisinde ve diyalektik sistemindeki bütünsellik düşüncesiyle birlikte bakıldığında, her yerde yansımaları izlenebilmektedir. Belli bir dönemin hakim dünya görüşü, bireyi, toplumu, devleti de şekillendirmekte ve kendini her birinde yansıtmaktadır. Bu kapsamda dünyada yükselen otoriterleşme ve siyasal popülizm ilişkisinin, Hegel’in tarihsel tin anlayışı üzerinden ve zeitgeist kavramıyla birlikte ele alınması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte günümüz gelişmelerini daha anlaşılır kılabilecek bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olan Donald J. Trump, Hegelyan felsefe ve yükselen otoriter popülizm içinde tanımlanmış olan eşitsiz dengenin taşıyıcısı bir lider olarak değerlendirilmektedir. Bağlı olarak, Donald J. Trump örneği üzerinden bir okuma, Hegelyan felsefe ve dönemin ruhu ile ilişkilendirilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Çalışma, ortaya konmuş olan bilgi ve bulguların Hegel, zeitgeist, popülizm, otoriter popülizm, siyasal söylem ve Trump bağlantısı içinde değerlendirildiği sonuç bölümüyle sona ermektedir. Ayrıca günümüzün egemen ruhu popülizmin beraberinde gelen toplumsal konulara yönelik yapılan değerlendirmelerin de diyalektik sistemin toplumsal bütünlüğü içerisinde düşünülebileceğine dair sonuçlar ortaya konulmaktadır.

Hegel’in Zeitgeist’ı ve Otoriter Popülist Siyasal Söylemi: Trump Üzerine Bir Okuma

Tülin Bozoğlu
Mersin Üniversitesi
tulinbozoglu@gmail.com

Günümüzde dönemin egemen ruhu popülizme, Hegel’in kurduğu tin-tarih ilişkisinde ve diyalektik sistemindeki bütünsellik düşüncesiyle birlikte bakıldığında, her yerde yansımaları izlenebilmektedir. Belli bir dönemin hakim dünya görüşü, bireyi, toplumu, devleti de şekillendirmekte ve kendini her birinde yansıtmaktadır. Bu kapsamda dünyada yükselen otoriterleşme ve siyasal popülizm ilişkisinin, Hegel’in tarihsel tin anlayışı üzerinden ve zeitgeist kavramıyla birlikte ele alınması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte günümüz gelişmelerini daha anlaşılır kılabilecek bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olan Donald J. Trump, Hegelyan felsefe ve yükselen otoriter popülizm içinde tanımlanmış olan eşitsiz dengenin taşıyıcısı bir lider olarak değerlendirilmektedir. Bağlı olarak, Donald J. Trump örneği üzerinden bir okuma, Hegelyan felsefe ve dönemin ruhu ile ilişkilendirilerek yapılmaya çalışılmaktadır. Çalışma, ortaya konmuş olan bilgi ve bulguların Hegel, zeitgeist, popülizm, otoriter popülizm, siyasal söylem ve Trump bağlantısı içinde değerlendirildiği sonuç bölümüyle sona ermektedir. Ayrıca günümüzün egemen ruhu popülizmin beraberinde gelen toplumsal konulara yönelik yapılan değerlendirmelerin de diyalektik sistemin toplumsal bütünlüğü içerisinde düşünülebileceğine dair sonuçlar ortaya konulmaktadır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz