Yazar Bilgisi

Fatih Çelik
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
fatihcelik@trabzon.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3765-5284

0 out of 5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu bu çalışma, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanan 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter içeriklerini siyasal iletişim açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Seçim kampanyası dönemine denk gelen 9 Mayıs-22 Haziran 2019 tarihleri arasında adayların resmi Twitter hesaplarından paylaştıkları içerikler Maxq’da nitel veri analizi programı ile toplanmış ve içerik analizi tekniğiyle incelenerek analiz edilmiştir. Araştırmada tweet’ler; konum ve etkinlik, seçim kampanyası iletişimi, kişisel mesaj, bilgi ve açıklama, kişilerarası diyalog, seçilmiş ve atanmışlarla iletişim ve diğer/bilinmeyen olmak üzere toplam yedi kategori olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca araştırmada, adaylar tarafından en sık kullanılan hashtag’ler tespit edilmiş, hashtag’ler ile tweet kategorileri arasındaki ilişkiye bakılmış ve adayların kelime sıklık çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, adayların Twitter’ı daha çok konum ve etkinlik, seçim kampanyası iletişimi, kişisel mesaj ile bilgi ve açıklama için kullandıkları söylenebilir. Ayrıca çalışmada, adayların sosyal medyanın en önemli getirilerinden birisi olan etkileşim özelliğini fazla önemsemedikleri ortaya çıkmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Fatih Çelik
Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
fatihcelik@trabzon.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3765-5284

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu bu çalışma, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanan 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter içeriklerini siyasal iletişim açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Seçim kampanyası dönemine denk gelen 9 Mayıs-22 Haziran 2019 tarihleri arasında adayların resmi Twitter hesaplarından paylaştıkları içerikler Maxq’da nitel veri analizi programı ile toplanmış ve içerik analizi tekniğiyle incelenerek analiz edilmiştir. Araştırmada tweet’ler; konum ve etkinlik, seçim kampanyası iletişimi, kişisel mesaj, bilgi ve açıklama, kişilerarası diyalog, seçilmiş ve atanmışlarla iletişim ve diğer/bilinmeyen olmak üzere toplam yedi kategori olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca araştırmada, adaylar tarafından en sık kullanılan hashtag’ler tespit edilmiş, hashtag’ler ile tweet kategorileri arasındaki ilişkiye bakılmış ve adayların kelime sıklık çözümlemeleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, adayların Twitter’ı daha çok konum ve etkinlik, seçim kampanyası iletişimi, kişisel mesaj ile bilgi ve açıklama için kullandıkları söylenebilir. Ayrıca çalışmada, adayların sosyal medyanın en önemli getirilerinden birisi olan etkileşim özelliğini fazla önemsemedikleri ortaya çıkmıştır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz