Yazar Bilgisi

Feyda Sayan Cengiz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
feydasayan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3378-381X

0 out of 5

Popülist Siyasette Hegemonik Erkeklik Ve Hegemonik Kadinlik: Marine Le Pen Ve Popülist Radikal Sağin Cinsiyeti

Popülist radikal sağ siyasetin yükselişinde, liderlerin üslup ve siyasi performanslarının rolü, popülizm araştırmalarının gündeminde merkezi önem kazanmıştır. Liderlerin inşa ettikleri ve medyada yansıttıkları imajlar, kullandıkları semboller, ve seçmen kitlesi ile kurdukları iletişim, popülist radikal sağı anlamak için önemlidir. Halkı, hem “elitlere”, hem de dışarıdan gelecek “tehditlere”, özellikle de göçe ve küreselleşmenin etkilerine karşı koruma iddiasındaki popülist radikal sağ liderlerin kullandıkları siyasi üslup; toplumla cinsiyetli siyasi performansların ve söylemlerin üzerine inşa edilmiştir. Bu performanslar içinde, hegemonik erkeklik performansları merkezi rol oynar. Ancak bu performansları sergileyenler, yalnızca erkek liderler değildir. Kadın popülist radikal sağ liderlerin siyasi üslup ve performansları, toplumsal cinsiyetin popülist radikal sağı yapılandıran etkisini tartışmak için verimli bir zemin sağlar. Bu çalışmada, Fransız Rassamblement National partisinin kadın lideri Marine Le Pen’in siyasi üslup ve performansı toplumsal cinsiyet perspektifinden incelenecek, hem kendi kurduğu imaj, hem de medya temsillerinde kurulan imaj açısından analiz edilecektir.

Popülist Siyasette Hegemonik Erkeklik Ve Hegemonik Kadinlik: Marine Le Pen Ve Popülist Radikal Sağin Cinsiyeti

Feyda Sayan Cengiz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
feydasayan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3378-381X

Popülist radikal sağ siyasetin yükselişinde, liderlerin üslup ve siyasi performanslarının rolü, popülizm araştırmalarının gündeminde merkezi önem kazanmıştır. Liderlerin inşa ettikleri ve medyada yansıttıkları imajlar, kullandıkları semboller, ve seçmen kitlesi ile kurdukları iletişim, popülist radikal sağı anlamak için önemlidir. Halkı, hem “elitlere”, hem de dışarıdan gelecek “tehditlere”, özellikle de göçe ve küreselleşmenin etkilerine karşı koruma iddiasındaki popülist radikal sağ liderlerin kullandıkları siyasi üslup; toplumla cinsiyetli siyasi performansların ve söylemlerin üzerine inşa edilmiştir. Bu performanslar içinde, hegemonik erkeklik performansları merkezi rol oynar. Ancak bu performansları sergileyenler, yalnızca erkek liderler değildir. Kadın popülist radikal sağ liderlerin siyasi üslup ve performansları, toplumsal cinsiyetin popülist radikal sağı yapılandıran etkisini tartışmak için verimli bir zemin sağlar. Bu çalışmada, Fransız Rassamblement National partisinin kadın lideri Marine Le Pen’in siyasi üslup ve performansı toplumsal cinsiyet perspektifinden incelenecek, hem kendi kurduğu imaj, hem de medya temsillerinde kurulan imaj açısından analiz edilecektir.

Makaleler

Yeni Sağ Siyaset, Ekonomi ve Toplum Anlayışının Türk Sinemasındaki İzleri: Politik Komedi Filmleri Odağında Bir Değerlendirme

Dünya ekonomisinde 1970’li yılların ortalarında patlak veren krize çözüm, ABD ve İngiltere önderliğinde liberal piyasa ekonomisine geçiş sayesinde ve devlet-toplum-piyasa ilişkilerinin Yeni Sağ politikalar aracılığıyla yeniden düzenlenmesiyle bulunmuştur. Liberalizmin piyasa ekonomisi ve minimal devlet ilkeleriyle muhafazakârlığın altını çizen anlayışının bileşimi olan Yeni Sağ siyaset, dünyada ilk ABD...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında “Güçlendirme” Kavramı Üzerine Tartışmalar ve Türkiye Örneği

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz küresel ve yerel politikalarının merkezinde yer almakla birlikte gündeme geldiği 1980'li yıllardan beri geniş içeriği ve uygulanabilirliği hakkında tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna öncelik verilmesi, çevresel olanın çoğunlukla doğal sermayenin optimal kullanımı olarak anlaşılması üzerinde en çok durulan konular olmuştur. Oysa...

Sosyal Ağlar ve Etnik Kimliğin Yerel Siyasetteki Etkisi: Bayrampaşa Örneği

Rumeli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinin örneklem olarak incelenmiş olduğu bu çalışmada; 2004 ile 2019 yılları arasında yapılan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki iki büyük partinin Bayrampaşa belediye başkan adaylarının sosyal medya ağlarını ne derece etkili kullandıkları ve adayların etnik kimliklerinin oylamaya yansımasının olup olmadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz