Yazar Bilgisi

Fatmanur Kaçar Aşcı
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
fatmanurkacar@ksu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5436-8183

0 out of 5

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında, çeşitli göçmen gruplarının popülist aktörler tarafından ele alınışı, başka bir deyişle temsili bulundurduğu göçmen nüfusu başta olmak üzere pek çok açıdan hem Türkiye hem Avrupa’da yaşayan Türkler hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, göçmen temsillerin olumludan ziyade olumsuz olduğunu göstermektedir. Bu çalışma da sağ popülist partilerin bu söylem ve temsillere olan katkısını ortaya çıkarmak için düzenlenmiş ve göçmenlerin söylemsel olarak nasıl ve hangi temsil stratejileri ile sağ popülist stilde yer aldığını bilimsel olarak incelemektedir. Almanya’nın AfD partisi ve göçmenleri temsil ediş stratejilerinin temel örnek vaka olarak seçildiği bu çalışmada, AfD’nin 2013-2021 yılları arasında kullandığı parti afişleri birincil kodlama ve ön-analiz için göz önünde bulundurulmuştur, bunların arasından direkt göçmenler ile ilgili olanlara odaklanılıp, çalışmanın argümanına bu data üzerinden varılmıştır. Analiz sonucunda, göçmenlerin negatif temsilinin sağ-popülist bir parti olan AfD tarafında devam ettirildiği, halihazırdaki olumsuz temsillere eklemlenerek bu olumsuz temsilin pekiştirildiği tespit edilmiş, göçmenlerin stratejik kullanımlarla boş gösteren olarak inşa edildiği sonucuna varılmıştır.

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Fatmanur Kaçar Aşcı
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
fatmanurkacar@ksu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5436-8183

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında, çeşitli göçmen gruplarının popülist aktörler tarafından ele alınışı, başka bir deyişle temsili bulundurduğu göçmen nüfusu başta olmak üzere pek çok açıdan hem Türkiye hem Avrupa’da yaşayan Türkler hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, göçmen temsillerin olumludan ziyade olumsuz olduğunu göstermektedir. Bu çalışma da sağ popülist partilerin bu söylem ve temsillere olan katkısını ortaya çıkarmak için düzenlenmiş ve göçmenlerin söylemsel olarak nasıl ve hangi temsil stratejileri ile sağ popülist stilde yer aldığını bilimsel olarak incelemektedir. Almanya’nın AfD partisi ve göçmenleri temsil ediş stratejilerinin temel örnek vaka olarak seçildiği bu çalışmada, AfD’nin 2013-2021 yılları arasında kullandığı parti afişleri birincil kodlama ve ön-analiz için göz önünde bulundurulmuştur, bunların arasından direkt göçmenler ile ilgili olanlara odaklanılıp, çalışmanın argümanına bu data üzerinden varılmıştır. Analiz sonucunda, göçmenlerin negatif temsilinin sağ-popülist bir parti olan AfD tarafında devam ettirildiği, halihazırdaki olumsuz temsillere eklemlenerek bu olumsuz temsilin pekiştirildiği tespit edilmiş, göçmenlerin stratejik kullanımlarla boş gösteren olarak inşa edildiği sonucuna varılmıştır.

Makaleler

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme

Bu çalışma, gerçeğin değersizleşmesi anlamına gelen post-truth kavramına ve yeni medya üzerinden yayılan yalan içeriklere odaklanmaktadır. Bu çalışmada, 31 Mart 2019 yerel seçimi döneminde yeni medya üzerinden yayılan yalan içerikler irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, haber sitelerinde ve sosyal ağlarda 31 Mart 2019 yerel seçimi sürecinde yayılan yalan...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz