Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Fatmanur Kaçar Aşcı
Kahramanmaraş Sütçü İmam University
0000-0001-5436-8183
0

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında, çeşitli göçmen gruplarının popülist aktörler tarafından ele alınışı, başka bir deyişle temsili bulundurduğu göçmen nüfusu başta olmak üzere pek çok açıdan hem Türkiye hem Avrupa’da yaşayan Türkler hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, göçmen temsillerin olumludan ziyade olumsuz olduğunu göstermektedir. Bu çalışma da sağ popülist partilerin bu söylem ve temsillere olan katkısını ortaya çıkarmak için düzenlenmiş ve göçmenlerin söylemsel olarak nasıl ve hangi temsil stratejileri ile sağ popülist stilde yer aldığını bilimsel olarak incelemektedir. Almanya’nın AfD partisi ve göçmenleri temsil ediş stratejilerinin temel örnek vaka olarak seçildiği bu çalışmada, AfD’nin 2013-2021 yılları arasında kullandığı parti afişleri birincil kodlama ve ön-analiz için göz önünde bulundurulmuştur, bunların arasından direkt göçmenler ile ilgili olanlara odaklanılıp, çalışmanın argümanına bu data üzerinden varılmıştır. Analiz sonucunda, göçmenlerin negatif temsilinin sağ-popülist bir parti olan AfD tarafında devam ettirildiği, halihazırdaki olumsuz temsillere eklemlenerek bu olumsuz temsilin pekiştirildiği tespit edilmiş, göçmenlerin stratejik kullanımlarla boş gösteren olarak inşa edildiği sonucuna varılmıştır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler