Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Çiğdem Yasemin Ünlü
Çukurova Üniversitesi
0000-0002-3628-715X
0

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı bir hale bürünmüş, seçim kampanyaları ve kampanyalardaki politik konuşmalar da buna bağlı olarak politik içerikten çok imajların öne geçtiği, kurgulanmış gösterilerin sahnelendiği faaliyetlere dönüşmüştür. Bu çalışmada, siyasetteki bu dönüşümle beraber seçim kampanyalarında ve politik/kamusal konuşmalarda meydana gelen söz konusu değişimlerin gelişim süreci ve kavramsallaştırılması üzerine bir literatür incelemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle siyasetin bilimselleşmesi ve modern seçim kampanyalarının doğuşu üzerinde durulmuş, ardından seçim kampanyalarındaki değişimlerin tarihsel olarak sınıflandırılması ve kampanyalar ve siyasetin işleyişindeki bu değişimler üzerine literatürde yapılan Amerkanvarileşme, modernleşme, profesyonelleşme, melezleşme, medyatikleşme, medyakrasi, video-politika gibi kavramlar etrafındaki tartışmalar aktarılmış, daha sonra seçim kampanyalarındaki politik/kamusal konuşmaların değişimi anlatılmıştır. Sonuç olarak, 20. yüzyılın başlarında siyasal faaliyetlerin doğrudan politikacıların kendileri tarafından yürütülürken, 1950’lerde profesyonel uzmanların kamuoyu anketleri ile alana sınırlı bir girişinin söz konusu olduğu, ancak bu uzmanların siyasetin işleyişinde gittikçe artan bir öneme sahip oldukları belirtilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren de dünyanın çeşitli bölgelerine bu durumun hızlıca yayılmasıyla beraber, siyasetin, özellikle seçim kampanyalarının ve politik/kamusal konuşmaların politik içerikten uzaklaşarak gayri siyasal biçimde yürütülmesine yol açtığı vurgulanmıştır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler