Yazar Bilgisi

Çiğdem Yasemin Ünlü
Çukurova Üniversitesi
cyunlu@cu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3628-715X

0 out of 5

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı bir hale bürünmüş, seçim kampanyaları ve kampanyalardaki politik konuşmalar da buna bağlı olarak politik içerikten çok imajların öne geçtiği, kurgulanmış gösterilerin sahnelendiği faaliyetlere dönüşmüştür. Bu çalışmada, siyasetteki bu dönüşümle beraber seçim kampanyalarında ve politik/kamusal konuşmalarda meydana gelen söz konusu değişimlerin gelişim süreci ve kavramsallaştırılması üzerine bir literatür incelemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle siyasetin bilimselleşmesi ve modern seçim kampanyalarının doğuşu üzerinde durulmuş, ardından seçim kampanyalarındaki değişimlerin tarihsel olarak sınıflandırılması ve kampanyalar ve siyasetin işleyişindeki bu değişimler üzerine literatürde yapılan Amerkanvarileşme, modernleşme, profesyonelleşme, melezleşme, medyatikleşme, medyakrasi, video-politika gibi kavramlar etrafındaki tartışmalar aktarılmış, daha sonra seçim kampanyalarındaki politik/kamusal konuşmaların değişimi anlatılmıştır. Sonuç olarak, 20. yüzyılın başlarında siyasal faaliyetlerin doğrudan politikacıların kendileri tarafından yürütülürken, 1950’lerde profesyonel uzmanların kamuoyu anketleri ile alana sınırlı bir girişinin söz konusu olduğu, ancak bu uzmanların siyasetin işleyişinde gittikçe artan bir öneme sahip oldukları belirtilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren de dünyanın çeşitli bölgelerine bu durumun hızlıca yayılmasıyla beraber, siyasetin, özellikle seçim kampanyalarının ve politik/kamusal konuşmaların politik içerikten uzaklaşarak gayri siyasal biçimde yürütülmesine yol açtığı vurgulanmıştır.

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Çiğdem Yasemin Ünlü
Çukurova Üniversitesi
cyunlu@cu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3628-715X

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı bir hale bürünmüş, seçim kampanyaları ve kampanyalardaki politik konuşmalar da buna bağlı olarak politik içerikten çok imajların öne geçtiği, kurgulanmış gösterilerin sahnelendiği faaliyetlere dönüşmüştür. Bu çalışmada, siyasetteki bu dönüşümle beraber seçim kampanyalarında ve politik/kamusal konuşmalarda meydana gelen söz konusu değişimlerin gelişim süreci ve kavramsallaştırılması üzerine bir literatür incelemesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle siyasetin bilimselleşmesi ve modern seçim kampanyalarının doğuşu üzerinde durulmuş, ardından seçim kampanyalarındaki değişimlerin tarihsel olarak sınıflandırılması ve kampanyalar ve siyasetin işleyişindeki bu değişimler üzerine literatürde yapılan Amerkanvarileşme, modernleşme, profesyonelleşme, melezleşme, medyatikleşme, medyakrasi, video-politika gibi kavramlar etrafındaki tartışmalar aktarılmış, daha sonra seçim kampanyalarındaki politik/kamusal konuşmaların değişimi anlatılmıştır. Sonuç olarak, 20. yüzyılın başlarında siyasal faaliyetlerin doğrudan politikacıların kendileri tarafından yürütülürken, 1950’lerde profesyonel uzmanların kamuoyu anketleri ile alana sınırlı bir girişinin söz konusu olduğu, ancak bu uzmanların siyasetin işleyişinde gittikçe artan bir öneme sahip oldukları belirtilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren de dünyanın çeşitli bölgelerine bu durumun hızlıca yayılmasıyla beraber, siyasetin, özellikle seçim kampanyalarının ve politik/kamusal konuşmaların politik içerikten uzaklaşarak gayri siyasal biçimde yürütülmesine yol açtığı vurgulanmıştır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz