Geliştirme Aşamasında

iFAMEB Sosyal Bilimler Araştırmaları olarak tüzüğümüz üzerinde çalışmaktayız. Fikir, yorum ve önerileriniz için info@ifameb.org adresinden tarafımızla iletişime geçebilir ve katkı sağlayabilirsiniz.

Tüzük

Öğrenci Kurulu

Toplam 12 üyeden oluşur.

Öğrenci Kurulu Üyeleri ve Tanımları

Öğrenci kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve üyelerden oluşur.

Öğrenci Kurulu Kapsam ve Yetkileri

Öğrenci Kurulu, akademik ortamda üye öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda;

 1. Öğrencilerin akademik ortamda çalışmalarını düzenler,
 2. Öğrenci çalışma gruplarını organize eder,
 3. Öğrencileri destek kapsamlarıyla ilgili düzenli olarak bilgilendirir,
 4. Öğrenciler arasında genel toplantılar düzenler ve akademik çalışmalara katılımları için teşvik eder,
 5. Öğrencilerin ihtiyaçlarını iFAMEB Yönetim Kurulu’na raporlar,

Başkanın Görev ve Yükümlülükleri

 1. Öğrenci Kurulu’nun temsiliyle yetkili kişidir,
 2. Öğrenci gruplarını akademik alanda temsil eder,
 3. Öğrenciler arasındaki koordinasyondan sorumludur,
 4. Yüksek Kurulda öğrencileri temsil eder,

Kurul Seçimleri ve Adaylık

Kurullara seçilen kişilerin adaylık ve seçim usülleri.

Akademik Danışma Kurulu Seçimi Usul ve Esasları

Akademik Danışma Kurulu seçim usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Adaylık ve Seçim

 1. Seçim iki yılda bir çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Adaylar seçimden bir hafta önce açılacak kayıt ile adaylıklarını ilan ederler.
 2. Adaylar, akademik özgeçmişlerini, yapacakları çalışmalarla ilgili olarak yazılı metin ve videolu açıklamalarını hazırlamakla yükümlüdür. Hazırlanan dokümanlar seçim kuruluna teslim edilir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayların adaylıkları seçim kurulu tarafından düşürülür.
 3. Başvurusu onaylanan adayların isimleri bir hafta boyunca çevrimiçi olarak anons edilir ve akabinde 3 gün sürecek çevrimiçi oylama gerçekleştirilir.
 4. Gerçekleştirilen oylamanın neticesinde en çok oy alandan en az oy alana doğru yapılan sıralamayla 12 kişilik Öğrenci Kurulu seçilir.
 5. Akademik Danışma Kuruluna sadece Doktor Öğretim Görevlisi veya Üyesi, Doçent veya Profesör rollerindeki üyeler katılabilir.

Oy Kullanacaklar

  1.  

Öğrenci Kurulu Seçimi Usul ve Esasları

Öğrenci Kurulu seçim usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Adaylık ve Seçim

 1. Seçim iki yılda bir çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Adaylar seçimden bir hafta önce açılacak kayıt ile adaylıklarını ilan ederler.
 2. Adaylar, akademik özgeçmişlerini, yapacakları çalışmalarla ilgili olarak yazılı metin ve videolu açıklamalarını hazırlamakla yükümlüdür. Hazırlanan dokümanlar seçim kuruluna teslim edilir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen adayların adaylıkları seçim kurulu tarafından düşürülür.
 3. Başvurusu onaylanan adayların isimleri bir hafta boyunca çevrimiçi olarak anons edilir ve akabinde 3 gün sürecek çevrimiçi oylama gerçekleştirilir.
 4. Gerçekleştirilen oylamanın neticesinde en çok oy alandan en az oy alana doğru yapılan sıralamayla 12 kişilik Öğrenci Kurulu seçilir.
 5. Öğrenci kuruluna sadece Doktora Öğrencisi ve Yüksek Lisans Öğrencisi rollerinde üyeler katılabilir.

Oy Kullanacaklar

  1. Üniversite grupları içerisinde bulunan ve Doktora Öğrencisi, Yüksek Lisans Öğrencisi ve Lisans Öğrencisi rollerindeki üyeler oy kullanabilirler.

İçerik

 1. Akademik Danışma Kurulu
 2. Etik Kurulu
 3. Öğrenci Kurulu
 4. Kurul Seçimleri ve Adaylık