Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Mustafa Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi
0000-0003-3320-108X
Onur Karakaş
Kocaeli Üniversitesi
0000-0001-8734-4671
0

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi

İnsanların yaşamlarında kılavuz görevi gören amaçlar ve ilkeler çerçevesinde arzu duyulan bilişsel unsurlardır değerler. Bu yönüyle tercihlerimizdeki belirleyicilerden olan değerlere hitap eden siyasetin, siyasal tercihlerimize de etkide bulunduğu söylenebilmektedir. Bilim insanları değerleri, siyasi ideolojilerin temel ilkeleri ve ana prensipleri olarak görmekte ve değerlerin, siyasi meselelere yönelik karar vermede, siyasi kararları saptamada ve meşru kılmada ve ayrıca siyaset hakkında belli bir tartışma iklimi yaratmada kullanıldığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla değerlerin, siyasetle ve siyasi tercihlerle olan ilişkisini analiz etmek önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir kırılma anı olan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimleri, 1921 yılından günümüze devam eden parlamenter sistemi değiştirerek yerine partili cumhurbaşkanlığına dayalı bir sistem getiren bir seçim olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri Schwartz’ın Değerler Kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada siyasal iletişim çalışmalarının yoğunlaştığı, seçim öncesindeki 1 aylık dönem dikkate alınmıştır ve adayların 23 Mayıs 2018- 23 Haziran 2018 tarihleri arasındaki tweetleri resmi Twitter hesapları üzerinden arşivlenerek incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel içerik analizinden yararlanılmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri değerler açısından incelenerek, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerinde hangi değerlere öncelikle atıf yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan değerler ve seçimleri kazanan ve kaybeden aktörlerin söylemlerinde değersel anlamda farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla atıf yaptığı değerlerin; “kendi amaçlarını belirleme”, “başarılı olmak”, “sorumluluk sahibi olmak ve sosyal güç” değerleri olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde “başarılı olmak”, “kendi amaçlarını belirlemek”, “sorumluluk sahibi olmak”, “zenginlik”, “dürüstlük”, “özgürlük”, “ulusal güvenlik” ve “sosyal güç” değerlerinin adayların söylemlerinde ön plana çıktığı görülmektedir.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler