Yazar Bilgisi

Mustafa Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi
m.yilmaz@kocaeli.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3320-108X

Onur Karakaş
Kocaeli Üniversitesi
onurkarakas90@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8734-4671

0 out of 5

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi

İnsanların yaşamlarında kılavuz görevi gören amaçlar ve ilkeler çerçevesinde arzu duyulan bilişsel unsurlardır değerler. Bu yönüyle tercihlerimizdeki belirleyicilerden olan değerlere hitap eden siyasetin, siyasal tercihlerimize de etkide bulunduğu söylenebilmektedir. Bilim insanları değerleri, siyasi ideolojilerin temel ilkeleri ve ana prensipleri olarak görmekte ve değerlerin, siyasi meselelere yönelik karar vermede, siyasi kararları saptamada ve meşru kılmada ve ayrıca siyaset hakkında belli bir tartışma iklimi yaratmada kullanıldığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla değerlerin, siyasetle ve siyasi tercihlerle olan ilişkisini analiz etmek önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir kırılma anı olan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimleri, 1921 yılından günümüze devam eden parlamenter sistemi değiştirerek yerine partili cumhurbaşkanlığına dayalı bir sistem getiren bir seçim olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri Schwartz’ın Değerler Kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada siyasal iletişim çalışmalarının yoğunlaştığı, seçim öncesindeki 1 aylık dönem dikkate alınmıştır ve adayların 23 Mayıs 2018- 23 Haziran 2018 tarihleri arasındaki tweetleri resmi Twitter hesapları üzerinden arşivlenerek incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel içerik analizinden yararlanılmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri değerler açısından incelenerek, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerinde hangi değerlere öncelikle atıf yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan değerler ve seçimleri kazanan ve kaybeden aktörlerin söylemlerinde değersel anlamda farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla atıf yaptığı değerlerin; “kendi amaçlarını belirleme”, “başarılı olmak”, “sorumluluk sahibi olmak ve sosyal güç” değerleri olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde “başarılı olmak”, “kendi amaçlarını belirlemek”, “sorumluluk sahibi olmak”, “zenginlik”, “dürüstlük”, “özgürlük”, “ulusal güvenlik” ve “sosyal güç” değerlerinin adayların söylemlerinde ön plana çıktığı görülmektedir.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Siyasal Değerler Açısından Analizi

Mustafa Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi
m.yilmaz@kocaeli.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3320-108X

Onur Karakaş
Kocaeli Üniversitesi
onurkarakas90@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8734-4671

İnsanların yaşamlarında kılavuz görevi gören amaçlar ve ilkeler çerçevesinde arzu duyulan bilişsel unsurlardır değerler. Bu yönüyle tercihlerimizdeki belirleyicilerden olan değerlere hitap eden siyasetin, siyasal tercihlerimize de etkide bulunduğu söylenebilmektedir. Bilim insanları değerleri, siyasi ideolojilerin temel ilkeleri ve ana prensipleri olarak görmekte ve değerlerin, siyasi meselelere yönelik karar vermede, siyasi kararları saptamada ve meşru kılmada ve ayrıca siyaset hakkında belli bir tartışma iklimi yaratmada kullanıldığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla değerlerin, siyasetle ve siyasi tercihlerle olan ilişkisini analiz etmek önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir kırılma anı olan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimleri, 1921 yılından günümüze devam eden parlamenter sistemi değiştirerek yerine partili cumhurbaşkanlığına dayalı bir sistem getiren bir seçim olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer alan adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri Schwartz’ın Değerler Kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Yapılan çalışmada siyasal iletişim çalışmalarının yoğunlaştığı, seçim öncesindeki 1 aylık dönem dikkate alınmıştır ve adayların 23 Mayıs 2018- 23 Haziran 2018 tarihleri arasındaki tweetleri resmi Twitter hesapları üzerinden arşivlenerek incelenmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel içerik analizinden yararlanılmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının Twitter üzerindeki söylemleri değerler açısından incelenerek, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerinde hangi değerlere öncelikle atıf yaptıkları tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada, siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan değerler ve seçimleri kazanan ve kaybeden aktörlerin söylemlerinde değersel anlamda farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla atıf yaptığı değerlerin; “kendi amaçlarını belirleme”, “başarılı olmak”, “sorumluluk sahibi olmak ve sosyal güç” değerleri olduğu saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde “başarılı olmak”, “kendi amaçlarını belirlemek”, “sorumluluk sahibi olmak”, “zenginlik”, “dürüstlük”, “özgürlük”, “ulusal güvenlik” ve “sosyal güç” değerlerinin adayların söylemlerinde ön plana çıktığı görülmektedir.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz