Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Giray Gerim
İstanbul Üniversitesi
0000-0003-4549-3876
0

Fili Nasıl Tanımlamalı: Yeni Bir Popülizm Kavramsallaştırmasına Doğru

Son yıllarda, fenomenin doğru ve karşılaştırmalı analizlerini mümkün kılmak amacıyla, popülizmi tanımlamaya ve kavramsallaştırmaya yönelik ciddi sayıda çalışma yapılmıştır. İlgili literatürde başka yaklaşımlara (iletişim tarzı, siyasi proje vb.) rastlamak mümkün olsa da söz konusu çalışmalar popülizmi genellikle bir ideoloji, söylem veya stratejiye indirgeyerek incelemişler ve bu doğrultuda analitik yaklaşımlar sunmuşlardır. Bunlar arasında en etkili olanları eleştirel olarak ele alan bu makale, iki temel sorun tespit eder. Birincisi, bu çalışmalarda sunulan minimal ve genel tanımlar, kavramın içini geniş ölçüde boşaltmaktadır. İkincisi, araştırmacıların büyük bir kesimi, popülizmin üzerine yoğunlaştıkları boyutunu fenomenin bütünü varsaymakta ve kavramsallaştırmasını büyük oranda bu varsayım üzerine inşa etmektedir. Bu iki temel sorun ve ayrıca bazı ikincil sorunlar hakkında kapsamlı bir tartışmanın sonucu olarak, makale, popülizm araştırmacıları için iki yol sunar. Popülizmi inceleyen ve farklı vakalar arasında karşılaştırmalar yapan araştırmacılar, analizlerini ya olgunun çok katmanlı yapısını dikkate alarak kurabilir ya da popülizmin inceledikleri boyutunu açıkça belirterek yürütebilir ve bu şekilde çalışmalarını sınırlayabilirler. Tüm bunlara ek olarak, makale, literatüre hâkim olan ve çalışmada eleştirel bir biçimde incelenen Sartorici yaklaşımların yetersizliğini göstererek Wittgensteincı yaklaşımların popülizmin kavramsallaştırılması için daha uygun alternatif çerçeveler sunabileceğini tartışır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler