Yazar Bilgisi

Giray Gerim
İstanbul Üniversitesi
giraygerim@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4549-3876

0 out of 5

Fili Nasıl Tanımlamalı: Yeni Bir Popülizm Kavramsallaştırmasına Doğru

Son yıllarda, fenomenin doğru ve karşılaştırmalı analizlerini mümkün kılmak amacıyla, popülizmi tanımlamaya ve kavramsallaştırmaya yönelik ciddi sayıda çalışma yapılmıştır. İlgili literatürde başka yaklaşımlara (iletişim tarzı, siyasi proje vb.) rastlamak mümkün olsa da söz konusu çalışmalar popülizmi genellikle bir ideoloji, söylem veya stratejiye indirgeyerek incelemişler ve bu doğrultuda analitik yaklaşımlar sunmuşlardır. Bunlar arasında en etkili olanları eleştirel olarak ele alan bu makale, iki temel sorun tespit eder. Birincisi, bu çalışmalarda sunulan minimal ve genel tanımlar, kavramın içini geniş ölçüde boşaltmaktadır. İkincisi, araştırmacıların büyük bir kesimi, popülizmin üzerine yoğunlaştıkları boyutunu fenomenin bütünü varsaymakta ve kavramsallaştırmasını büyük oranda bu varsayım üzerine inşa etmektedir. Bu iki temel sorun ve ayrıca bazı ikincil sorunlar hakkında kapsamlı bir tartışmanın sonucu olarak, makale, popülizm araştırmacıları için iki yol sunar. Popülizmi inceleyen ve farklı vakalar arasında karşılaştırmalar yapan araştırmacılar, analizlerini ya olgunun çok katmanlı yapısını dikkate alarak kurabilir ya da popülizmin inceledikleri boyutunu açıkça belirterek yürütebilir ve bu şekilde çalışmalarını sınırlayabilirler. Tüm bunlara ek olarak, makale, literatüre hâkim olan ve çalışmada eleştirel bir biçimde incelenen Sartorici yaklaşımların yetersizliğini göstererek Wittgensteincı yaklaşımların popülizmin kavramsallaştırılması için daha uygun alternatif çerçeveler sunabileceğini tartışır.

Fili Nasıl Tanımlamalı: Yeni Bir Popülizm Kavramsallaştırmasına Doğru

Giray Gerim
İstanbul Üniversitesi
giraygerim@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4549-3876

Son yıllarda, fenomenin doğru ve karşılaştırmalı analizlerini mümkün kılmak amacıyla, popülizmi tanımlamaya ve kavramsallaştırmaya yönelik ciddi sayıda çalışma yapılmıştır. İlgili literatürde başka yaklaşımlara (iletişim tarzı, siyasi proje vb.) rastlamak mümkün olsa da söz konusu çalışmalar popülizmi genellikle bir ideoloji, söylem veya stratejiye indirgeyerek incelemişler ve bu doğrultuda analitik yaklaşımlar sunmuşlardır. Bunlar arasında en etkili olanları eleştirel olarak ele alan bu makale, iki temel sorun tespit eder. Birincisi, bu çalışmalarda sunulan minimal ve genel tanımlar, kavramın içini geniş ölçüde boşaltmaktadır. İkincisi, araştırmacıların büyük bir kesimi, popülizmin üzerine yoğunlaştıkları boyutunu fenomenin bütünü varsaymakta ve kavramsallaştırmasını büyük oranda bu varsayım üzerine inşa etmektedir. Bu iki temel sorun ve ayrıca bazı ikincil sorunlar hakkında kapsamlı bir tartışmanın sonucu olarak, makale, popülizm araştırmacıları için iki yol sunar. Popülizmi inceleyen ve farklı vakalar arasında karşılaştırmalar yapan araştırmacılar, analizlerini ya olgunun çok katmanlı yapısını dikkate alarak kurabilir ya da popülizmin inceledikleri boyutunu açıkça belirterek yürütebilir ve bu şekilde çalışmalarını sınırlayabilirler. Tüm bunlara ek olarak, makale, literatüre hâkim olan ve çalışmada eleştirel bir biçimde incelenen Sartorici yaklaşımların yetersizliğini göstererek Wittgensteincı yaklaşımların popülizmin kavramsallaştırılması için daha uygun alternatif çerçeveler sunabileceğini tartışır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz