Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Mehmet Zakir Sarıkaya
Akdeniz Üniversitesi
0000-0003-2443-8712
0

Popülizmin Türkiye Varyanti: Genç Parti

Bu çalışmada, popülizm kavramsallaştırılarak, Genç Parti’nin bir popülist siyasi hareket olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte, popülizmin bir ideoloji olmaktan çok bir siyaset yapma tarzı olduğu ya da politik bir mantığa işaret ettiği düşünülmektedir. Bu sav başta Ernesto Laclau olmak üzere bazı teorisyenlerin popülizme ilişkin değerlendirmeleriyle desteklenmektedir. Laclau, her ne kadar popülizmi belirsizlikler ve açmazlar alanı olarak nitelese de halk ve lider bağlamında ufuk açıcı tespitler yapmaktadır. Dolayısıyla bu teorik çerçeve popülizmin kavramsallaştırılmasında ve yorumlanmasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Literatür taraması yapılırken sadece betimsel bir analiz yapılmamış, aynı zamanda eleştirel değerlendirmelere de yer verilmiştir. Popülizmin temel karakteristik özelliklerini taşıdığı iddia edilen Genç Parti, hem sağ hem de sol popülizmin bazı temel özelliklerini birlikte gösterdiğinden özgün bir popülist parti olarak değerlendirilmektedir. Genç Parti’nin ürettiği popülizmin Türk siyasi tarihinde benzerlerine pek rastlanmayan, kendine has bir popülizm çeşidi olduğu söylenebilir. Parti’nin ürettiği popülizm, sadece Türkiye’deki örneklerinden değil aynı zamanda bazı yönleriyle dünyadaki popülist örneklerden de ayrışmaktadır.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler