Yazar Bilgisi

Ayşe Fulya Şen
Fırat Üniversitesi
fulyasen@firat.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3350-8292

Hacer Taşdelen
Fırat Üniversitesi
hacertasdelen@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8122-0560

0 out of 5

Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme

Bu çalışma, gerçeğin değersizleşmesi anlamına gelen post-truth kavramına ve yeni medya üzerinden yayılan yalan içeriklere odaklanmaktadır. Bu çalışmada, 31 Mart 2019 yerel seçimi döneminde yeni medya üzerinden yayılan yalan içerikler irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, haber sitelerinde ve sosyal ağlarda 31 Mart 2019 yerel seçimi sürecinde yayılan yalan içeriklerin yoğunluğunu, içeriklerin hangi mecralarda, ne şekillerde üretildiğini ve üretilen içeriklerin temalarını ortaya koymaktır. İki aşamadan oluşan çalışmada, ilk olarak Teyit.org tarafından 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde tespit edilen yalan içeriklere yönelik betimsel içerik analizi yapılmış, ikinci aşamasında ise yalan içeriklerin temaları incelenmiş ve yeni medyanın yalan içeriklerin yayılmasında belirleyici bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme

Ayşe Fulya Şen
Fırat Üniversitesi
fulyasen@firat.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3350-8292

Hacer Taşdelen
Fırat Üniversitesi
hacertasdelen@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8122-0560

Bu çalışma, gerçeğin değersizleşmesi anlamına gelen post-truth kavramına ve yeni medya üzerinden yayılan yalan içeriklere odaklanmaktadır. Bu çalışmada, 31 Mart 2019 yerel seçimi döneminde yeni medya üzerinden yayılan yalan içerikler irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, haber sitelerinde ve sosyal ağlarda 31 Mart 2019 yerel seçimi sürecinde yayılan yalan içeriklerin yoğunluğunu, içeriklerin hangi mecralarda, ne şekillerde üretildiğini ve üretilen içeriklerin temalarını ortaya koymaktır. İki aşamadan oluşan çalışmada, ilk olarak Teyit.org tarafından 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde tespit edilen yalan içeriklere yönelik betimsel içerik analizi yapılmış, ikinci aşamasında ise yalan içeriklerin temaları incelenmiş ve yeni medyanın yalan içeriklerin yayılmasında belirleyici bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz