Yazar Bilgisi

Selahattin Bölükbaşı
İstanbul Aydın Üniversitesi
selahattinbolukbasi@stu.aydin.tr
ORCID: 0000-0002-2855-9768

0 out of 5

Sosyal Ağlar ve Etnik Kimliğin Yerel Siyasetteki Etkisi: Bayrampaşa Örneği

Rumeli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinin örneklem olarak incelenmiş olduğu bu çalışmada; 2004 ile 2019 yılları arasında yapılan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki iki büyük partinin Bayrampaşa belediye başkan adaylarının sosyal medya ağlarını ne derece etkili kullandıkları ve adayların etnik kimliklerinin oylamaya yansımasının olup olmadığı yerel seçim sonuçlarına göre incelenmiştir. Elde edilmiş olan veriler doğrultusunda CHP belediye başkan adayları 2004 yılı seçimlerinde yüzde 12,03 oy almış, 2019’da gerçekleşen son yerel seçimlerdeyse oylarını yüzde 50,67’ye yükseltmiştir. Ak Partili belediye başkan adaylarıysa aynı seçimlerin ilkinde yüzde 51,91 son seçimdeyse yüzde 44,50 oy almıştır. Nicel ve nitel yöntemlerin her ikisinin de uygulanmış olduğu bu araştırmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bayrampaşa’daki son 5 yerel seçimde gerçekleşen oy artışının sebepleri “iki aşamalı akış” modeli bağlamında incelenmiştir (Yaylagül, 2019: 58). Elde edilen bulgular sonucu, CHP Bayrampaşa Örgütünün sosyal medyayı Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı’ndan daha az kullanmış olmasına rağmen, Bayrampaşa ilçesindeki kamuoyu önderleri aracılığıyla 2004 yılından beri her yerel seçimlerde oylarını artırma başarısı göstermiş ve tekrarlanan İstanbul seçimlerinde Bayrampaşa’da ilk kez Ak Parti’yi geçmiştir.

Sosyal Ağlar ve Etnik Kimliğin Yerel Siyasetteki Etkisi: Bayrampaşa Örneği

Selahattin Bölükbaşı
İstanbul Aydın Üniversitesi
selahattinbolukbasi@stu.aydin.tr
ORCID: 0000-0002-2855-9768

Rumeli göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesinin örneklem olarak incelenmiş olduğu bu çalışmada; 2004 ile 2019 yılları arasında yapılan yerel seçimler öncesi Türkiye’deki iki büyük partinin Bayrampaşa belediye başkan adaylarının sosyal medya ağlarını ne derece etkili kullandıkları ve adayların etnik kimliklerinin oylamaya yansımasının olup olmadığı yerel seçim sonuçlarına göre incelenmiştir. Elde edilmiş olan veriler doğrultusunda CHP belediye başkan adayları 2004 yılı seçimlerinde yüzde 12,03 oy almış, 2019’da gerçekleşen son yerel seçimlerdeyse oylarını yüzde 50,67’ye yükseltmiştir. Ak Partili belediye başkan adaylarıysa aynı seçimlerin ilkinde yüzde 51,91 son seçimdeyse yüzde 44,50 oy almıştır. Nicel ve nitel yöntemlerin her ikisinin de uygulanmış olduğu bu araştırmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bayrampaşa’daki son 5 yerel seçimde gerçekleşen oy artışının sebepleri “iki aşamalı akış” modeli bağlamında incelenmiştir (Yaylagül, 2019: 58). Elde edilen bulgular sonucu, CHP Bayrampaşa Örgütünün sosyal medyayı Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı’ndan daha az kullanmış olmasına rağmen, Bayrampaşa ilçesindeki kamuoyu önderleri aracılığıyla 2004 yılından beri her yerel seçimlerde oylarını artırma başarısı göstermiş ve tekrarlanan İstanbul seçimlerinde Bayrampaşa’da ilk kez Ak Parti’yi geçmiştir.

Makaleler

Yeni Sağ Siyaset, Ekonomi ve Toplum Anlayışının Türk Sinemasındaki İzleri: Politik Komedi Filmleri Odağında Bir Değerlendirme

Dünya ekonomisinde 1970’li yılların ortalarında patlak veren krize çözüm, ABD ve İngiltere önderliğinde liberal piyasa ekonomisine geçiş sayesinde ve devlet-toplum-piyasa ilişkilerinin Yeni Sağ politikalar aracılığıyla yeniden düzenlenmesiyle bulunmuştur. Liberalizmin piyasa ekonomisi ve minimal devlet ilkeleriyle muhafazakârlığın altını çizen anlayışının bileşimi olan Yeni Sağ siyaset, dünyada ilk ABD...

Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında “Güçlendirme” Kavramı Üzerine Tartışmalar ve Türkiye Örneği

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz küresel ve yerel politikalarının merkezinde yer almakla birlikte gündeme geldiği 1980'li yıllardan beri geniş içeriği ve uygulanabilirliği hakkında tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna öncelik verilmesi, çevresel olanın çoğunlukla doğal sermayenin optimal kullanımı olarak anlaşılması üzerinde en çok durulan konular olmuştur. Oysa...

Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Haber Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

Bu çalışmada haber söyleminde yapılan ideolojik üretimi saptamak denenmiştir. Bu amaçla iki haber üzerinde çözümleme yapılmıştır. Bu çözümlemenin yapılmasının nedeni, Türkiye’de eleştirel söylem çözümlemesi yaptığını iddia eden çok sayıda çalışmada kurgusal yanlışlar, yöntem kullanma yanlışları ve çözümleme yanlışlarının yapılmasıdır. Benzer hataya düşmemek için çalışmada önce kuramsal temel...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz