Yazar Bilgisi

Selcan Serdaroğlu Polatay
Galatasaray Üniversitesi
sserdaroglu@gsu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5543-5162

Eylem Özkaya Lassalle
Kırklareli Üniversitesi
eylem.ozkaya@klu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5439-2818

0 out of 5

Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında “Güçlendirme” Kavramı Üzerine Tartışmalar ve Türkiye Örneği

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz küresel ve yerel politikalarının merkezinde yer almakla birlikte gündeme geldiği 1980’li yıllardan beri geniş içeriği ve uygulanabilirliği hakkında tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna öncelik verilmesi, çevresel olanın çoğunlukla doğal sermayenin optimal kullanımı olarak anlaşılması üzerinde en çok durulan konular olmuştur. Oysa 2002’de düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde hatırlandığı üzere gözetilmesi gereken bir de toplumsal boyut vardır. Bu çalışmada, özellikle toplumsal boyutun uygulanması için anahtar bir strateji olarak sunulan “güçlendirme”nin -sürdürülebilir kalkınma kavramı gibi- genişleyen içeriğinin küreselden yerele aktarılırken kazandığı/kaybettiği anlamlar Türkiye örneğinde araştırılmaktadır. Atlas.ti programı kullanarak, sürdürülebilir kalkınmanın içeriğinin genişlemesinin uygulamayı nasıl etkilediğini tartışmak ve farklı güçlendirme tanımlarını keşfetmek için nitel bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, uluslararası işbirliği girişimlerine ilişkin on ve bu girişimlerin Türkiye bağlamında uygulanmasına ilişkin üç belgeden oluşmaktadır. Türkiye’de güçlendirmenin nasıl algılandığı uluslararası ve ulusal belgelerde karşılaştırmalar yapılarak çözümlenmekte ve bunun uygulamayı nasıl etkileyebileceği incelenmektedir. Bulgular, güçlendirme konusunda uluslararası düzeyde ve Türkiye’nin uygulama anlayışında insan refahını yükseltme ile üretimi artırma arasında gelgitler olduğunu göstermektedir. Böylelikle güçlendirme kavramının sürdürülebilir kalkınma kavramının çelişkilerini hem anlamsal olarak hem de kullanılan söylemin doğası bakımından yansıttığı söylenebilir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanmasında “Güçlendirme” Kavramı Üzerine Tartışmalar ve Türkiye Örneği

Selcan Serdaroğlu Polatay
Galatasaray Üniversitesi
sserdaroglu@gsu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5543-5162

Eylem Özkaya Lassalle
Kırklareli Üniversitesi
eylem.ozkaya@klu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5439-2818

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz küresel ve yerel politikalarının merkezinde yer almakla birlikte gündeme geldiği 1980’li yıllardan beri geniş içeriği ve uygulanabilirliği hakkında tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutuna öncelik verilmesi, çevresel olanın çoğunlukla doğal sermayenin optimal kullanımı olarak anlaşılması üzerinde en çok durulan konular olmuştur. Oysa 2002’de düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde hatırlandığı üzere gözetilmesi gereken bir de toplumsal boyut vardır. Bu çalışmada, özellikle toplumsal boyutun uygulanması için anahtar bir strateji olarak sunulan “güçlendirme”nin -sürdürülebilir kalkınma kavramı gibi- genişleyen içeriğinin küreselden yerele aktarılırken kazandığı/kaybettiği anlamlar Türkiye örneğinde araştırılmaktadır. Atlas.ti programı kullanarak, sürdürülebilir kalkınmanın içeriğinin genişlemesinin uygulamayı nasıl etkilediğini tartışmak ve farklı güçlendirme tanımlarını keşfetmek için nitel bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, uluslararası işbirliği girişimlerine ilişkin on ve bu girişimlerin Türkiye bağlamında uygulanmasına ilişkin üç belgeden oluşmaktadır. Türkiye’de güçlendirmenin nasıl algılandığı uluslararası ve ulusal belgelerde karşılaştırmalar yapılarak çözümlenmekte ve bunun uygulamayı nasıl etkileyebileceği incelenmektedir. Bulgular, güçlendirme konusunda uluslararası düzeyde ve Türkiye’nin uygulama anlayışında insan refahını yükseltme ile üretimi artırma arasında gelgitler olduğunu göstermektedir. Böylelikle güçlendirme kavramının sürdürülebilir kalkınma kavramının çelişkilerini hem anlamsal olarak hem de kullanılan söylemin doğası bakımından yansıttığı söylenebilir.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz