Yazar Bilgisi

Zerif Gezik
Marmara Üniversitesi
zerif.gezik@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0337-605X

0 out of 5

Suriyeli Göçmenlerin Anaakım Medyada Temsili

Medya düşünce ve kanaatlerimizi şekillendirmektedir. Haber, toplumsal gerçekliği söylem ve temsil yoluyla yeniden inşa etmekte ve algımızı yön vermektedir. Bu çalışmada, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki anaakım medyada nasıl bir söylemle temsil edildiği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, anaakım medyada yer alan en yüksek tirajlı gazeteler Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Posta Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi seçilmiştir. Seçilen gazeteler 1 Ocak 2016 – 15 Temmuz 2017 zaman aralığında taranmıştır. Seçilen gazetelerin her birinden 5 adet örnek haber alınmıştır. Bu haberler eleştirel söylem analizi yöntemine göre analiz edilerek değerlendirilmiştir. Haberlerde Suriyeli göçmenlerle ilgili kullanılan söylem dikkate alınarak medyada nasıl temsil edildikleri ortaya konulmuştur. Bulunan bulgularla Türkiye’de anaakım medyada Suriyeli göçmenlerin temsilinin panoraması sunulmuştur.

Suriyeli Göçmenlerin Anaakım Medyada Temsili

Zerif Gezik
Marmara Üniversitesi
zerif.gezik@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0337-605X

Medya düşünce ve kanaatlerimizi şekillendirmektedir. Haber, toplumsal gerçekliği söylem ve temsil yoluyla yeniden inşa etmekte ve algımızı yön vermektedir. Bu çalışmada, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki anaakım medyada nasıl bir söylemle temsil edildiği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, anaakım medyada yer alan en yüksek tirajlı gazeteler Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Posta Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi seçilmiştir. Seçilen gazeteler 1 Ocak 2016 – 15 Temmuz 2017 zaman aralığında taranmıştır. Seçilen gazetelerin her birinden 5 adet örnek haber alınmıştır. Bu haberler eleştirel söylem analizi yöntemine göre analiz edilerek değerlendirilmiştir. Haberlerde Suriyeli göçmenlerle ilgili kullanılan söylem dikkate alınarak medyada nasıl temsil edildikleri ortaya konulmuştur. Bulunan bulgularla Türkiye’de anaakım medyada Suriyeli göçmenlerin temsilinin panoraması sunulmuştur.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde Adayların Twitter İçeriklerinin Siyasal İletişim Açısından İncelenmesi

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte tüm disiplinlerde olduğu gibi siyasal iletişim disiplini de bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Partilerin ve politikacıların siyasal iletişim çalışmalarını dijital ortama taşıması ve bu ortamda hedef kitle olan seçmelerle doğrudan iletişim kurulması incelenmesi gereken birçok konuyu da beraberinde getirmektedir. Söz konusu...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz