Akademik Makale

Yazar Bilgisi

Zerif Gezik
Marmara Üniversitesi
0000-0002-0337-605X
0

Suriyeli Göçmenlerin Anaakım Medyada Temsili

Medya düşünce ve kanaatlerimizi şekillendirmektedir. Haber, toplumsal gerçekliği söylem ve temsil yoluyla yeniden inşa etmekte ve algımızı yön vermektedir. Bu çalışmada, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki anaakım medyada nasıl bir söylemle temsil edildiği incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, anaakım medyada yer alan en yüksek tirajlı gazeteler Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Posta Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi seçilmiştir. Seçilen gazeteler 1 Ocak 2016 – 15 Temmuz 2017 zaman aralığında taranmıştır. Seçilen gazetelerin her birinden 5 adet örnek haber alınmıştır. Bu haberler eleştirel söylem analizi yöntemine göre analiz edilerek değerlendirilmiştir. Haberlerde Suriyeli göçmenlerle ilgili kullanılan söylem dikkate alınarak medyada nasıl temsil edildikleri ortaya konulmuştur. Bulunan bulgularla Türkiye’de anaakım medyada Suriyeli göçmenlerin temsilinin panoraması sunulmuştur.

Makale Değerlendirmesi

Anlaşılır
Konunun Önemi
Okunabilirlik

Değerlendirmeler (0)

Makalenin henüz bir değerlendirmesi bulunmamakta. İlk değerlendirmeyi yaparak yazara katkıda bulunabilirsiniz.

Makaleler