Yazar Bilgisi

İbrahim Emre Günay
Yıldız Teknik Üniversitesi
ibrahimemregunay@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0657-8164

0 out of 5

Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi Bağlamında Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Savaşa İlişkin Le Monde ve Le Figaro’da kullanılan Haber Başlık ve Girişlerinin Analizi

Bu çalışmada Fransız gazeteleri Le Monde ve Le Figaro’nun Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşla ilgili haberleri nasıl sundukları ve olayların haberleştirilirken nasıl kurgulandığı, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak anlatılmaya çalışılacaktır. Her iki gazetenin de olayları haberleştirirken kullandıkları haber başlık ve girişlerinde tarafsız olmadıkları gösterilmeye çalışılacaktır. İletişim araştırmalarında eleştirel yaklaşım habere ait değerlendirmelerde, haber üretim sürecinin iktidar ve güç ilişkileri tarafından belirlendiğini ve haber metninin bir söylem olduğunu kabul etmektedir. Bu bağlamda Fransa’da 5 Ekim-19 Ekim2020 tarihleri arasında çıkan, Le Monde ve Le Figaro’nun çevrim içi arşivleri incelenmiş, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta kullanılan haber başlık ve girişlerin makro ve mikro yapısal analizi yapılarak, haberin nasıl örtük biçimde bağlamından kopartılarak verildiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi Bağlamında Azerbaycan ve Ermenistan Arasındaki Savaşa İlişkin Le Monde ve Le Figaro’da kullanılan Haber Başlık ve Girişlerinin Analizi

İbrahim Emre Günay
Yıldız Teknik Üniversitesi
ibrahimemregunay@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0657-8164

Bu çalışmada Fransız gazeteleri Le Monde ve Le Figaro’nun Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşla ilgili haberleri nasıl sundukları ve olayların haberleştirilirken nasıl kurgulandığı, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak anlatılmaya çalışılacaktır. Her iki gazetenin de olayları haberleştirirken kullandıkları haber başlık ve girişlerinde tarafsız olmadıkları gösterilmeye çalışılacaktır. İletişim araştırmalarında eleştirel yaklaşım habere ait değerlendirmelerde, haber üretim sürecinin iktidar ve güç ilişkileri tarafından belirlendiğini ve haber metninin bir söylem olduğunu kabul etmektedir. Bu bağlamda Fransa’da 5 Ekim-19 Ekim2020 tarihleri arasında çıkan, Le Monde ve Le Figaro’nun çevrim içi arşivleri incelenmiş, T.A. Van Dijk’in söylem analizi temel alınarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta kullanılan haber başlık ve girişlerin makro ve mikro yapısal analizi yapılarak, haberin nasıl örtük biçimde bağlamından kopartılarak verildiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Makaleler

Sağ-Popülist Siyasi Stilde Boş Gösteren Olarak Göçmenler: AfD Örneği

Bu çalışma göçmenlerin Almanya için Alternatif partisinin (AfD) sağ-popülist stilinde nasıl temsil edildiği sorusundan hareketle göçmenlerin sağ-popülist ajandalarda nasıl yer aldığına odaklanmaktadır. Popülizm çalışmalarının giderek arttığı ve rüştünü ispatladığı bu günlerde, popülist partilerin söylem ve stillerinde çeşitli grup ve kimliklerin temsili gibi önemli mevzulara etki ve katkısı...

Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Analizi: 23 Haziran 2019 Seçimi CHP ve AK Parti Örnekleri

Siyasal reklamlar, siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından biridir. Siyasiler seçmenler üzerinde tutum değişikliği yaratmak için özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurmaktadırlar. Dolayısıyla temelinde belli bir görüşü benimsetme amacı olan siyasal reklamların altındaki esas metni çözümlemek önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Belediye Başkanlığı...

Seçim Kampanyaları ve Politik/Kamusal Konuşmaların Gelişimi Üzerine Bir Literatür İncelemesi

20. yüzyılın erken dönemlerinde başlayarak yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle birlikte siyasetin işleyiş biçiminde meydana gelen dönüşüm seçim kampanyalarında ve politikacıların yurttaşlara sesleniş biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu dönüşümle beraber, siyaset alanı gittikçe daha fazla profesyonel uzmanların, sayısal ölçüm ve tekniklerin önemli rol oynadığı...

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz